Samtalekort Stallo 9

  Stallo sier at barna må lære seg og bruke nål og tråd. Hva kan man gjøre med nål og tråd? Hvorfor er det fint…

Samtalekort Stallo 8

  Stallo sier at barna skal øve på tall og bokstaver for å bli flinke til å regne og skrive. Hva gjør man når man…

Samtalekort Stallo 6

  Stallo vil grille gutten på spidd. Hva kan man grille på spidd? Hva trenger man for å spikke et spyd?

Samtalekort Stallo 5

Gutten i eventyret var modig. Hva betyr det å være modig? Fortell om da du var modig?