Hvilke same skal vi gå for?

Endringer etter kommetarer under:   1. Lengde på skjegg halvert. 2. Munn- byttet til strek 3. Bein: Se bilde 2. Tre varianter.   Bilde 1 Bilde…

Samen i eventyret – gammel mann

Samen: Satt opp på gutten klossen Gammel mann Lulesamisk kofte Øks i belte? Kan koften ha en annen farge? Kanskje det finnes en arbeidskofte? Jeg…