Troll i ord er et verktøy for språk-stimulering til bruk i barnehage, skole og hjem.

Konkreter og fortellestemmer på mange språk fungerer som støtte i formidling og aktiviteter.

Å forankre ulike former for språkstimulering i litteratur er et vesentlig kjennetegn for Troll i ord. I en flerspråklig barnegruppe kan eventyret fungere som en felles referanseramme for videre lek og målrettet arbeid. 
Les mer om faglig forankring

Troll i ord
  • er for alle barn uavhengig av morsmål
  • er utviklet i samarbeid med språkforsker
  • bygger på Lær meg norsk før skolestart! 
  • har digital formidling av eventyr på over 30 språk
  • har digitale aktiviteter for språkstimulering, som bearbeiding av begreper for å utvikle dypere forståelse
  • har metodekurs for foreldre og lærere med fokus på grunnleggende forståelse for flerspråklighet og flerspråklig utvikling

Eventyrene i Troll i ord:

Få ett år gratis tilgang til det digitale innholdet ved kjøp av eventyrpakker. Med digital tilgang er alle åtte eventyr og fortellerstemmer på mer enn 30 språk inkludert.

Nytt fra @trolliord
Digitalt innhold i Troll i ord har fortellerstemmer på:

Troll i ord på ukrainsk

Digitalt innhold i Troll i ord har fortellerstemmer på:

1. norsk bokmål/nynorsk
2. albansk
3. amharisk
4. arabisk
5. burmesisk
6. dari
7. engelsk
8. farsi (persisk)
9. fransk
10. kurdisk sorani
11. kurdisk kurmanji

12. kvensk
13. litauisk
14. oromo
15. pashto
16. polsk
17. portugisisk
18. russisk
19. (nord-)samisk
20. (sør-)samisk
21. (lule-)samisk
22. somali
23. spansk

24. svensk
25. swahili
26. tagalog
27. tamil
28. thai
29. tigrinja
30. tyrkisk
31. tysk
32. urdu
33. ukrainsk
34. vietnamesisk

Fram til juni 2025 vil Troll i ord være gratis tilgjengelig på ukrainsk og russisk.

Hvordan opprette tilgang