«Hvorfor har du ikke levert tilbake tungen til krokodillen, spurte de»