Det var en gang en rev som hadde en søster som skulle gifte seg.