Med tungen kan dyrene kjenne smak. Hva bruker dyrene øynene til? Hva bruker de ørene til? Hva bruker de nesen til?