Leksjon 4, oppgave 7
Påbegynt

N4g – Konstruere

Leksjonsframdrift
0% fullført

Aktiviteter

Bruk klossene og terningene til å bygge og konstruere. Kan klossene bli til en bil, en båt, en buss eller et slott?

Gi barna i oppgave å plassere klossene i rekkefølge etter størrelse, høyde, bredde osv. Kjenn på tyngden på klossene, legg klossene i rekkefølge etter hvor tunge de er. Lag mønster og ansikter ved hjelp av de geometriske formene på terningene.

Øv på preposisjonene ved å be barna sette gutten oppå nordavinden, under nordavinden, bak nordavinden, ved siden av nordavinden osv. Du kan også plassere alle klossene ulike steder i forhold til nordavinden, og spørre barna hvem som står foran, oppå, under, bak osv.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

  • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
  • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede

Personalet skal

  • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler
  • stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing

Rammeplan for barnehagen

evalueringer
evalueringer