Leksjon 4, oppgave 7
Påbegynt

P4g – Konstruere

Leksjonsframdrift
0% fullført

Aktiviteter

Bruk klossene og terningene til å bygge og konstruere. Kan klossene bli til en bil, en båt, en buss eller et slott?

Gi barna i oppgave å plassere klossene i rekkefølge etter størrelse, høyde, bredde osv. Kjenn på tyngden på klossene, legg klossene i rekkefølge etter hvor tunge de er. Lag mønster og ansikter ved hjelp av de geometriske formene på terningene.

Øv på preposisjonene ved å be barna sette ravnen oppå påfuglen, under påfuglen, bak påfuglen, ved siden av påfuglen osv.

Eventuelt kan du bruke broen fra eventyret om de tre bukkene Bruse og plassere ravnen eller trollet på, under eller bak broen osv. Du kan også plassere alle klossene ulike steder i forhold til broen, og spørre barna hvem som står foran, oppå, under, bak osv.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

  • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
  • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede

Personalet skal

  • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler
  • stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing

Rammeplan for barnehagen