Leksjon 4, oppgave 11
Påbegynt

K4k – MyMemo

Leksjonsframdrift
0% fullført

Til denne aktiviteten trengs appen MyMemo fra App Store. Dette er en betalingsapp, men med familieabonnement i icloud kan man bruke samme appen på fem nettbrett. Med appen kan barna på en enkel måte jobbe med lotto og kategorisering.

Aktiviteter

Last ned appen MyMemo app fra App Store.

Under overskriften «Materiell», nederst på siden, finner du nedlastbare bildefiler av eventyrkarakterer, rekvisitter og kulisser. Disse kan du laste ned og laste opp igjen i MyMemo-appen.

Åpne MyMemo og trykk på + oppe til høyre. Nå får du to valg:
 
1. Ønsker du at barnet skal finne to like bilder, trykker du på knappen til venstre.
2. Ønsker du at barnet skal finne to ulike bilder som hører sammen, som f.eks. ku og kalv og høne og kylling trykker du på knappen til høyre.
 
Trykk på + for å legge til bilde
 
 
Et panel med fire valg vises. Trykk på Kamerarull til venstre for å laste opp et bilde fra telefonen/nettbrettet, velg Kamera for å ta et bilde med telefonen/nettbrettet eller TT symbolet dersom du ønsker å ha tekst på kortet i stedet for et bilde.
 
 
 
Når du har valgt et bilde, kan du justere størrelsen og plasseringen på bilde. Trykk på Haken til høyre når du er ferdig. Ønsker du å starte på nytt, trykker du på Tilbake-knappen til venstre.
 
Når bildet er klart kan du legge til lyd. Trykk på Mikrofonen til høyre for å starte automatisk opptak og Stopp-knappen når du er ferdig. Opptaket vil stoppe automatisk etter 10 sekunder. Trykk Play for å høre innspillingen og Haken til høyre dersom du ønsker å bruke lydopptaket. Du kan slette innspillingen ved å trykke på Tilbake-knappen. 
 
Dersom du ikke ønsker å ha lyd på kortet velger du Mikrofonen med strek over.
 

Tips: Du kan fjerne, endre eller legge til lyd på et kort ved å trykke på Pennen. Denne finner du oppe til høyre på åpningssiden. Trykk på spillet du ønsker å redigere, og videre på kortet du ønsker å jobbe med. Spill inn ønsket lyd ved å trykke på Mikrofonen og slett lyd ved å trykke på Søppelspannet.

 
 
Du har laget ditt første kort. Repeter prosessen for resten av kortene og trykk Haken oppe i venstre hjørne for å lagre spillet. Ønsker du å slette hele spillet trykker du på Søppelspannet nede til venstre.
 
Tips: Du må ha minst tre kort for å lage et spill som innholder seks kort, fire kort for å lage et spill med åtte kort og slik forsetter det. 
 
 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
  • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
  • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

Personalet skal

  • skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
  • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
  • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme.

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

Personalet skal

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen