Leksjon 4, oppgave 5
Påbegynt

ST4e – Animasjon

Leksjonsframdrift
0% fullført

Gjenfortelle ved å lage animasjon med iPad


En animasjon består av mange stillbilder som er satt etter hverandre og spilles av i rask rekkefølge. For å lage animasjon med iPad kan man laste ned apper fra App Store til formålet. Vi har brukt appen iStopMotion for å ta bilder, og deretter har vi importert bildene i appen iMovie.

I iMovie kan man legge til lyd og tekst til bildene/animasjonen. Her kan du laste ned en brukerveiledning fra tidligere IKT-senteret om hvordan du bruker iMovie for å lage animasjonsfilm på iPad: Brukerveiledning.

Det er viktig at iPaden står helt stødig når man tar bilder til bruk i animasjonsfilm. Det finnes mange løsninger og man kan gjerne lage et stativ til iPad selv.


Aktiviteter

Gjenfortelling av eventyret ved hjelp av eventyrkarakterer, rekvisitter og kulisser kan dokumenteres i en animasjonsfilm. Ved å ta stillbilder mens man flytter på karakterene og rekvisittene for hvert bilde, kan barna lage animasjonsfilm. Små flytt på karakterene mellom hver gang man tar bilde gir jevnere og mer sakte bevegelse. Flyttes karakterene mye blir bevegelsen raskere og mer hakkete.

Aktiviteten kan gjerne kombineres med formingsaktiviteter der barna kan male, tegne eller bygge kulisser av landskapet der handlingen foregår. 

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
 • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
 • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

Personalet skal:

 • skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
 • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
 • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

 • har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer
 • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
 • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
 • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
 • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal:

 • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer
 • gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid
 • bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.

Rammeplan for barnehagen