Leksjon 1 av 4
Påbegynt

Introduksjon

Vi vil starte med å si litt om viktigheten av konkreter i kommunikasjon med barn, og særlig i kommunikasjon med barn med andre språk. Konkreter er også en viktig metode i foreldresamarbeidet.

Videoen under er laget av: Synnøve Tjølsen og Sissel Rasmussen-Moe, med personalet i Barnely barnehage.


Observasjon

Før man går i gang med verktøyene og aktivitetene i Troll i ord – språkverktøy må pedagogen gjøre seg tanker om hvem barna er, og hvilke språklige erfaringer og ferdigheter de har. Hvor gamle er barna? Hvordan er ferdighetene på undervisningsspråket, og hvordan er ferdighetene på morsmålet/-ene?

Les gjerne Margareth Sandvik sine refleksjoner rundt bruk av kartlegging i barnehagen.