8 Storfuglen/The Legend of the Giant Bird KV

Språkesken er basert på eventyret om Storfuglen. Metodekurset gir innføring i bruken av verktøyet, ressurser for utskrift og tips til aktiviteter i barnegruppen. Eventyret fungerer som en felles referanseramme for alle barn uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn. Barn med ulike morsmål kan støtte seg til fortellestemmer på over 30 språk. Ved hjelp av digitale aktiviteter utvider barna begrepsforståelsen, de får trening i å lytte, fortelle, samtale, dramatisere og leke sammen med andre.
Not Enrolled
or NOK1550 / 1 year(s)

Kurs Includes

  • 4 leksjoner
  • 20 oppgaver