Leksjon 4, oppgave 4
Påbegynt

SF4d – Tilleggstema

Leksjonsframdrift
0% fullført

Eventyret om Storfuglen har lulesamisk opprinnelse og formidler lulesamisk kultur og levesett. Her får man høre om norges nasjonalfjell Stetind og Storfuglen som bygger et kjempereir av båter og tømmerstokker på toppen av Stetind.

Man blir også kjent med dyrene som bor på gården til bonden.

Eventyret egner seg til å jobbe videre med dyr på bondegården. Hva de heter, hvordan de ser ut og hva man kaller mammaen, pappaen og barna?

Aktiviteter

Samle alle terningene fra eventyret om Storfuglen i den lilla tøyposen, og ta fram brettet fra språkesken.

La barna trekke en terning fra posen og finne dyret som er avbildet på terningen.

La barna så plassere terningen der den hører til på brettet.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:

  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
  • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede

Personalet skal:

  • bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen
  • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
  • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

Rammeplan for barnehagen