Leksjon 4, oppgave 4
Påbegynt

U4d – Tilleggstema

Leksjonsframdrift
0% fullført

Eventyresken inneholder klosser i tre med silketrykte og lasergraverte motiver. Tema for klossene er hentet fra eventyret. Klossene skaper grunnlag for samtale og problemløsning, og de kan stimulerer tall- og mengdeforståelsen. De trener også visuell persepsjon og sikter mot gjenkjennelse av elementene fra eventyret. Klossene kan også brukes sammen med figurene i fri lek.

Aktiviteter

Samle alle terningene fra eventyret om Undervannslandet i den mørkeblå tøyposen, og ta fram brettet fra språkesken.

Last gjerne ned og print ut pdf av ordkortene fra Undervannslandet. 

La barna finne ordkortene med fisk på, og se om de finner de samme fiskene på brettet.

La barna trekke en og en kloss fra posen og tell klossene.

Hvor mange har vi nå?

Ta bort en kloss, og spør barna hvor mange klosser som er på bordet nå?

Kan barna bygge to klosser oppå hverandre? Kan de bygge tre klosser oppå hverandre? osv…

Samle alle klossene fra eventyret om Undervannslandet i posen.

La barna trekke en og en kloss og sett de på bordet etterhvert.

Spør om klossen er større eller mindre enn den forrige.

Hvilke kloss er størst/minst? Sett klossene i rekkefølge etter størrelse.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:

  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
  • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede

Personalet skal:

  • bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen
  • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
  • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

Rammeplan for barnehagen