Leksjon 3, oppgave 2
Påbegynt

U3b – Formidle eventyret

Leksjonsframdrift
0% fullført

God fortellerteknikk gjør deg troverdig og overbevisende for tilhørerne. Fortellerteknikk er ikke nødvendigvis en enkel sak. Skal du få tilhørerne/barna til å engasjere seg i det du forteller, bør du vite hvordan du bygger opp en historie og hvilke elementer som bør være med.

Når man arbeider med eventyr for barn, vil konkretiseringsmateriell være til stor hjelp for å skape forståelse og til å huske handlingen. Vi anbefaler derfor å ta i bruk konkretene fra eventyresken når eventyret skal formidles til barnegruppen.

Aktiviteter

Alle kan fortelle – men man trenger trening!

Du kan utvide fortellerevnen din med å sjekke punktene under for selv å finne ut hva du trenger å øve mer på:

 

For å bli en god forteller:

• må du studere innholdet i fortellingen grundig
• må du se fortellingene som indre bilder. Du må leve deg inn og være på innsiden av fortellingen
• kan du bruke undertoner bevisst og utnytte følelsesregisteret for å skape nysgjerrighet hos tilhørerne
• kan du bruke variert stemmeleie og variere virkemidlene
• tar du deg tid og bruker pauser
• bruker du mimikk og kroppsbevegelser i takt med fortellingen
• har du øyekontakt med tilhørerne for å trekke dem inn i fortellingen
• må du tilpasse språket ditt ut fra hvem tilhørerne er
• kan du sjekke barnas forståelse av innholdet underveis ved å la dem fylle ut enkeltord og hendelser. Dette må gjøres på en inviterende måte uten at det virker som kontroll
• kan du lage en innledning til fortellingen som vekker interesse

 

Barnehagehverdagen gir mange muligheter for å fortelle fortellinger. For å øve på å bli gode fortellere kan man bruke disse anledningene aktivt (stellebordet, påkledningssituasjoner, turer, når du trøster barn, under måltider ol.) og fortelle historier man selv liker å fortelle.

 

Å fortelle eventyr kan være like enkelt som å fortelle praksisfortellinger fra barnehagehverdagen. Lær noen metoder for hvordan teksten kan bli en del av deg uten at du lærer den utenat. Du tilegner deg fortellingen ved hjelp av fortellingens struktur, episoder, bilder og følelsesmessige innhold sier Aud Berggraf Sæbø (2003).

 

Bruk ansiktsuttrykk/mimikk i tråd med følelsene de ulike karakterene gir deg når du formidler eventyret.

Når du skal formidle eventyret og bruke klosser for å gjøre det enklere å forstå, kan du gjøre dette ved å bruke teksten på to måter: Du kan bruke den opprinnelige teksten slik du finner den i eventyrheftet eller digitalt, eller ved å forenkle den.
Du kan forenkle eventyret ved å gjøre det om til dramatisk tekst, det vil si å snakke som om du er aktøren.

Bruk klossene og snakk som den minste bukken, den mellomste, trollet osv. All tale bør være i nåtid (presens). Dette blir en form for teater og dramatisk lek, der handlingen er gitt av eventyret.

Bruk gjerne eksempelet under fra eventyret om Gutten som gikk til Nordavinden for å kreve tilbake melet som inspirasjon og bygg videre på det:

Gutten: Hei. Jeg er gutten.

Moren: Hei, jeg er mammaen.

Gutten: Åh, jeg er så sulten! Hva skal vi spise?

Moren: Vi har ikke noe mat. Men vi kan lage grøt. Da må du gå ut på stabburet og hente mel.

Gutten: Greit! (Flytt gutten «ut»). Åh, det blåser! (Lag blåselyd.) (Ordkortet med bilde av stabburet kan ligge på bordet, eller du kan bruke en eske, og flytte gutten «inn» i stabburet.) Nå henter jeg mel til grøten! Nå blir mammaen min glad. Jeg er så sulten, nam nam, det skal bli godt med mat!

Nordavinden: Sh sh sh (Flytt Nordavinden over gutten.)

Gutten: Å nei! Nå ble alt melet blåst bort! Hva vil mamma si?

Moren: Hvor er melet?

Gutten: Nordavinden blåste så fælt, så alt melet for sin vei!

Moren: Uff og uff. Stakkars oss. Du må gå ut på stabburet og se om det er noe mel igjen.

Slik kan du fortsette. Lag enkle setninger/replikker som figurene sier. Beveg figurene hit og dit, og ta i bruk annet materiell hvis du vil konkretisere mer enn det du finner i eventyresken. Du kan konkretisere skogen med grener fra trær, lyng, mose og blader. Fossen kan være et tøystykke som henger ned fra en stol/et bord (der trollet skal bli dyttet utfor). Setra kan være en eske, gjerne dekorert med dør og vinduer, og med gress utenfor osv.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
  • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

Personalet skal

  • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
  • bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

Personalet skal

  • synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
  • gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid
  • bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen

Rammeplan for barnehagen