Leksjon 3, oppgave 3
Påbegynt

U3c – Flere språk

Leksjonsframdrift
0% fullført

Barn med andre morsmål enn majoritetsspråket/undervisningsspråket kan få høre eventyret på eget morsmål før det formidles på majoritetsspråket i stor gruppe.

Senere kan andre barn med fordel delta i aktiviteten for å bygge kunnskap om språkforskjeller og likheter. Hvordan er det å møte et ukjent språk? Kan vi lære ordet på flere språk, på Eric sitt språk?

En slik tilnærming kan bidra til å verdsette morsmålene som finnes i barnegruppen, og barn som mangler ferdigheter i majoritetsspråket får muligheten til å vise ferdigheter gjennom morsmålet sitt.

 

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
  • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

Personalet skal

  • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
  • bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

Personalet skal

  • synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
  • gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid
  • bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen

Rammeplan for barnehagen