För föräldrar och vårdnadshavare

Hva er «Troll i ord»?
Troll i ord är ett verktyg för språkstimuleringsarbete i dagis och grundskola. Verktyget och arbetsmetoderna har utvecklats utifrån kompetensmålen i Rammeplanen for barnehagen, 2017. Troll i ord baseras på användningen av sagor. Att förankra olika former av språkstimulering i litteraturanvändningen är en väsentlig egenskap hos Troll i ord.
Det digitala innehållet i Troll i ord har berättarröster på 32 olika språk.

 

Varför är vi bekymrade över modersmålet och en språklig mångfald i dagis / skola?
Språklig mångfald är viktig för både individen och samhället – och med Troll i ord vill vi erbjuda verktyg som stimulerar och stärker den språkliga mångfalden i dagis och skola.

Barnen som får modersmålsstöd i dagis går bättre akademiskt. Det har att göra med att det är lättare att förvärva kunskaper på ett språk du behärskar väl, och därför bör modersmålet användas som undervisningsspråk.

När vi förespråkar språkstimulering både på modersmålet och på andra språket litar vi på viktiga insikter från både nationell och internationell forskning.
Det finns en etablerad uppfattning att det är lättare att lära sig nya språk när modersmålet är väl utvecklat. Färdigheter från ett språk kommer att överföras till det andra om miljön är stimulerande.
På samma sätt kommer att lära sig andraspråket ha en svag utveckling eller i värsta fall hämmas om modersmålsfärdigheterna är underutvecklade.

 

Varför är du som förälder / vårdnadshavare en viktig resurs för språkinlärning?

Föräldrar / vårdnadshavare kan vara en mycket viktig resurs för att utveckla modersmålsfärdigheter, inte minst när det gäller att stärka och följa upp intresset för skriftspråket.
Vi hoppas att du kommer att delta i utforskningen av Troll i ord och stödja vikten av läsning och litterära samtal.