Innehållet i Troll i ord

Troll i ord består av både konkret och digitalt innehåll

 

Digitalt innehåll:

Troll i ord har 7 berättelseapper och en lærerapp. Dessa finns tillgängliga i AppStore.
Varje berättelseapp består av ett animerat berättelse där du kan växla mellan berättande röster på över 30 språk. Dessutom hittar du aktiviteter som är baserade på berättelserna.

Lärarappen ska vägleda personal i förskolan eller skolan i hur språkverktyget kan användas tillsammans med barnen. De sju kurserna i lärarappen följer en metodisk presentation med referenser till hur konkretar och digitala aktiviteter kan användas vid förberedelser, implementering och efterarbete.

Lærerappen registrerar aktivitet och progression i kursen, och en administratör i förskolan / skola kan således se till att hela personalgruppen får samma introduktion till hur verktyget används.

Gör Troll i ord-språkverktyg mer tillgängliga för läraren

Konkreter:

Troll i ord har för närvarande 7 språklådor med konkreter för varje berättelse.

De tre bockarna Bruse

Sagor av nordiskt ursprung.
Språklådan innehåller: Träblock (tecken och tärningar med nummertema),
och spetshäfte, nio berättelsekort, tygpåse.

Pojken som gick till Nordanvinden

Sagor av nordiskt ursprung.
Språkrutan innehåller: Träblock (tecken och tärning med bokstavstema),
och spetshäfte, nio berättelsekort, tygpåse.

 

När påfågeln och korpen fick sina färger

Äventyr av vietnamesiskt ursprung.
Språkrutan innehåller: Träklossar (karaktärer och tärning med färgt themed), saga och slothäfte, nio berättelsekort, tygpåse, färgspel.

 

Varför krokodilen inte har någon tunga.

Sagor av somaliskt ursprung.
Äventyret handlar om:
Ytterligare tema: Djur och mönster
Språklådan innehåller: Träblock (karaktärer med djur och mönster som tema), saga och spetshäfte, nio sagokort, tygpåse.

 

Skomakaren Dratewka

Äventyr av polskt ursprung.
Språklådan innehåller: Träblock (karaktärer och innehåll med byggnader som tema), saga och slothäfte, nio sagokort, tygpåse.

 

Stallo på julaften

Äventyr av norrsamisk nedstigning.
Språklådan innehåller: Träblock (tecken och tärningar med samisk kultur som tema), saga och slothäfte, nio berättelsekort, tygpåse.

Undervattenslandet

Äventyr av södra samiska ursprung.
Språklådan innehåller: Träblock (karaktärer och innehåll med samisk kultur och hållbarhet som tema), äventyr och häfte, nio berättelsekort, tygpåse.