Innholdet i Troll i ord

Troll i ord består av både konkreter og digitalt innhold

Digitalt innhold:

Troll i ord har 7 eventyrapper og en lærerapp. Disse er tilgjengelig i AppStore.
Hver eventyrapp består av et animert eventyr der man kan veksle mellom fortellestemmer på over 30 språk (5 og 7 for de to samiske eventyrene). I tillegg finner du aktiviteter som tar utgangspunkt i eventyrene.

Lærerappen skal veilede personalet i barnehagen eller skolen i hvordan språkverktøyet kan brukes i sammen med barna. De syv kursene i lærerappen følger et metodisk opplegg med henvisninger til hvordan konkreter og digitale aktiviteter kan brukes i forarbeidet, gjennomføring og etterarbeids-aktiviteter.

Lærerappen registrerer aktivitet og progresjon i kurset, og en administrastor i barnehagen/skolen kan slik sikre at hele personalgruppen får den samme innføringen i hvordan verktøyet tas i bruk.

 

Konkreter:

Troll i ord har per i dag 7 språkesker med konkretene for hvert eventyr.

 

De tre Bukkene Bruse

Eventyr med nordisk opphav.
Språkesken inneholder: Treklosser (karakterer og terninger med talltema), ­eventyr-
og kulissehefte, ni fortellekort, tøypose.

 

Gutten som gikk til Nordavinden

Eventyr med nordisk opphav.
Språkesken inneholder: Treklosser (karakterer og terninger med bokstavtema), ­eventyr-
og kulissehefte, ni fortellekort, tøypose.

 

Da påfuglen og raven fikk fargene sine

Eventyr med vietnamesisk opphav.
Språkesken inneholder: Treklosser (karakterer og terninger med fargetema), ­eventyr- og kulissehefte, ni fortellekort, tøypose, fargespill.

 

Hvorfor krokodillen ikke har tunge

Eventyr med somalisk opphav.
Eventyret handler om:
Tilleggstema: Dyr og mønster
Språkesken inneholder: Treklosser (karakterer med dyr og mønster som tema), ­eventyr- og kulissehefte, ni fortellekort, tøypose.

 

Skomakeren Dratewka

Eventyr med polsk opphav.
Språkesken inneholder: Treklosser (karakterer og innhold med bygg som tema), ­eventyr- og kulissehefte, ni fortellekort, tøypose.

 

Stallo på julaften

Eventyr med nordsamisk opphav.
Språkesken inneholder: Treklosser (karakterer og terninger med samisk kultur som tema), ­eventyr- og kulissehefte, ni fortellekort, tøypose.

 

Undervannslandet

Eventyr med sørsamisk opphav.
Språkesken inneholder: Treklosser (karakterer og innhold med samisk kultur og bærekraft som tema), ­eventyr- og kulissehefte, ni fortellekort, tøypose.