Leksjon 4, oppgave 4
Påbegynt

B4d – Tilleggstema

Leksjonsframdrift
0% fullført

Eventyresken inneholder klosser i tre med silketrykte og lasergraverte motiver. Tema for klossene er hentet fra eventyret. Klossene skaper grunnlag for samtale og problemløsning, og de kan stimulerer tall- og mengdeforståelsen. De trener også visuell persepsjon og sikter mot gjenkjennelse av elementene fra eventyret. Klossene kan også brukes sammen med figurene i fri lek.

Aktiviteter

Samle alle terningene fra eventyret om de tre bukkene Bruse i den blå tøyposen, og ta fram brettet fra språkesken.

 

La barna trekke en og en terning og snakk om prikkene, tallene og formene på terningene.

 

Er det noen som vet hva tallet heter? La barna plassere terningen på samme tall på brettet.

La barna trekke en og en terning fra posen og tell terningene.

 

Hvor mange har vi nå?

 

Ta bort en terning, og spør barna hvor mange terninger som er på bordet nå?

 

Kan barna bygge to terninger oppå hverandre? Kan de bygge tre terninger oppå hverandre? osv…

Samle alle klossene fra eventyret om bukkene Bruse i posen.

 

La barna trekke en og en kloss og sett de på bordet etterhvert.

 

Spør om klossen er større eller mindre enn den forrige.

 

Hvilke kloss er størst/minst? Sett klossene i rekkefølge etter størrelse.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:

  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
  • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede

Personalet skal:

  • bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen
  • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
  • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

Rammeplan for barnehagen

evalueringer