Leksjon 4, oppgave 9
Påbegynt

B4i – Sang, dans og musikk

Leksjonsframdrift
0% fullført

Inviter gjerne besteforeldre eller oldeforeldre med erfaring fra gårdsdrift, og kanskje også seterdrift til å fortelle fra gamledager.

Her er noen sanger som kan passe sammen med eventyret om de tre bukkene Bruse:

Aktiviteter

Blåmann
Blåmann, Blåmann, bukken min,
tenk på vesle guten din!
Bjørnen med sin lodne fell
kan deg taka seint i kveld.
Gamle Lykle, moder di,
seint kom heim med bjølla si.
Så ikring seg ho mund’ sjå
liksom der var fare på.

Det såg ut som der var naud,
kanskje no du ligger daud.
Tidt du dansa kringom meg,
mangt eg rødde då med deg.

Når eg låg som blind og dauv,
grov du på meg med di klauv;
ja, du ville vekkja meg
opp til leiken din med deg.

Du var sprek og glad og god,
all mi ros du vel forstod.
Tidt du veit eg sa til deg:
«Han veit meir enn mata seg.»

Blåmann, Blåmann, svar meg no,
mekra med ditt kjende ljod!
Ikkje enno, Blåmann min,
må du døy frå guten din.

Denne sangen er skrevet av Aasmund Olavsson Vinje i 1850. 

Link til Soundcloud for å høre 

Å, jeg vet en seter (med så mange gjeter) 
Melodi: Du og jeg og vi to 
Å, jeg vet en seter med så mange gjeter!
Noen har en bjelle når de går i fjellet
Gjetene, de springer, bjellene, de klinger:
Singe-linge-linge-linge, lang-lang-lang

Horn i toppen, ragget på kroppen,
blakke og svarte og hvite og grå
Lang i kjaken, skjegg under haken,
listig og lystig og lett på tå.

Alle springer løse, skynder seg av fjøse!
Geitebukken fore, oppigjennom går”e:
Killingene leker, alle sammen breker:
Mæ-æ-æ-æ-æ-æ-æ-æ-æ-æ-æ!

Vilter vinden tuter om tinden,
sneen den skinner å høyeste topp,
men i hellet nedover fjellet
vokser de vakreste blomster opp.

Hei da, hvor de skjener over stokk og stener,
over mos og grener, gjennom lyng og ener
Bekken oppi heien synger hele veien:
Klonke-lonke-lonke-lonke-lonk-lonk-lonk!

Tunge, trette, gode og mette
kommer de hjem når det lir mot kveld
Hele flokken stanser ved tråkken,
sola har gjemt seg bak høye fjell.

Og så kommer Anne, melker oppi spannet.
Nå må de stå stille, ellers kan hun spille
Siden ut på kvelden strør hun salt på hellen:
Sikke-sikke-sikke-sikke-sikk-sikk-sikk!

Alle tripper, napper og nipper,
hopper og stanser og stanger på snei,
nikker, nyser, står litt og fryser,
går inn i fjøset og varmer seg.

Denne sangen er skrevet av Margrethe Munthe. 

Link til Soundcloud for å høre 

Alle Killebukkene 
Alle killebukkene på haugen sprang
spurte om (Ada) var hjemme
Mamma’n til (Ada) hun svarte (NEI)
Og alle Killebukkene ble så lei

Alle killebukkene på haugen sprang
spurte om (Albert) var hjemme
Mamma’n til (Albert) hun svarte (JA)
Og alle Killebukkene ble så glad.

Hvem som står bak denne sangen og melodien er ukjent. 

Link til YouTube for å høre 

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal:

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

  • blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
  • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer

Personalet skal

  • introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
  • gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng

Rammeplan for barnehagen

evalueringer