Leksjon 3 av 4
Påbegynt

Eventyr

Det er tid for å formidle eventyret for barna.

Målet er at eventyret skal fungere som en felles referanseramme for alle barna – uansett språklig og kulturell bakgrunn. Eventyret vil danne grunnlag for det videre språkarbeidet.