Leksjon 3, oppgave 4
Påbegynt

B3d – Gjenta formidlingen

Leksjonsframdrift
0% fullført

Å formidle et eventyr slik at barna forstår og har glede av de ulike sidene ved innholdet, krever at du arbeider med eventyret over tid. En god formidling tar tid.

 

Etter at eventyret har blitt formidlet minst en gang, fra begynnelse til slutt uten avbrudd i narrativen, bør formidlingen gjentas flere ganger. Ved gjentagelse kan man gjerne ta små avstikkere som trener spesielle språkferdigheter. Avstikkerne kan variere for hver gjennomgang av eventyret.


Aktiviteter

Eventyret om De tre bukkene Bruse egner seg for videre arbeid rundt matematiske begreper. Terningene har motiver som tall, geometriske former og terningsymboler, og eventyret i seg selv egner seg til å snakke om rekkefølge, størrelser, tyngde og tall.

Når du formidler eventyret andre gang, kan du ha terningene fra språkesken i posen. La barna få trekke en og en terning og snakk med barna om hva tallet eller formen heter, hvordan det ser ut, og hvilken farge det har. Dere kan også bruke brettet fra språkesken og legge terningen på riktig plas på brettet. Se flere tips under etterarbeid og aktiviteten tilleggstema.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
  • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

Personalet skal

  • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
  • bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

Personalet skal

  • synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
  • gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid
  • bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen

Rammeplan for barnehagen

evalueringer
evalueringer