Leksjon 2 av 4
Påbegynt

Førforståelse

Det kan være nødvendig for noen barn å få klarhet i deler av ordforrådet før eventyret blir formidlet.

I arbeid med førforståelse kan den voksne legge opp til samtaler med barnet rundt utvalgte begreper og konteksten de kan inngå i. Slik vil barnet få hjelp til å aktivere sine tidligere erfaringer rundt begrepene og sikre en grundigere forståelse.

I dette metodekurset presenterer vi noen aktiviteter som kan gjøres sammen med barna for å styrke begrepsforståelsen før eventyret skal formidles. Vi har fire tilnærminger til arbeidet med førforståelse. I aktivitetene fokuseres det på betydning, kategorisering, fonologisk bevissthet og antall, rom og form.