Leksjon 2, oppgave 3
Påbegynt

B2c – Fonologisk bevissthet

Leksjonsframdrift
0% fullført

Til alle ord det jobbes med, kan du skifte perspektiv til fonologisk bevissthet.

Spørsmål som trener fonologisk bevissthet

Hvor mange klapp har ordet?
Er det et kort eller langt ord?
Hvilken lyd kommer først i ordet?
Hvilken lyd begynner ordet med?
Er det flere ord som begynner på samme lyd?
Hva rimer ordet på?

Aktiviteter

Stavelser er grunnleggende elementer i språket. En stavelse kan defineres som en del av talespråket som utgjør ett enkelt rytmisk slag. Et ord kan ha én eller flere stavelser.

Ved å klappe stavelsen samtidig som begrepet på ordkortet blir sagt høyt endres perspektivet til fonologisk bevissthet. Varier gjerne med å hoppe, trampe, slå i bordet, eller bruke rytmeinstrument.

En vanskeligere oppgave kan være å snakke om lengden eller antall stavelser i ordene. «Blad» er et kort ord med en stavelse, mens «seter» er et lengre ord med to stavelser. Ordet «bukkeskjegg» er enda lengre, det har tre stavelser.

Dersom du ikke har ordkortene fra Troll i ord kan du laste ned og skrive ut pdf-ene under overskriften «Materiell» (se toppen av siden).

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
  • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

Personalet skal

  • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
  • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
  • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Rammeplan for barnehagen

evalueringer
evalueringer