Nordavinden

Språkesken er basert på eventyret om de Gutten som gikk til Nordavinden for å kreve tilbake melet. Metodekurset gir innføring i bruken av verktøyet, ressurser for utskrift og tips til aktiviteter i barnegruppen. Eventyret fungerer som en felles referanseramme for alle barn uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn. Eventyrtekster er godt egnet for språklæring. Barn med ulike morsmål kan støtte seg til fortellestemmer på over 30 språk. Ved hjelp av digitale aktiviteter utvider barna begrepsforståelsen, de får trening i å lytte, fortelle, samtale, dramatisere og leke sammen med andre barn og med voksne. Innholdet er norskprodusert og følger Rammeplanene for barnehagen.

Metodekurset gir innføring i bruken av verktøyet, ressurser for utskrift og tips til aktiviteter i barnegruppen. Barn med ulike morsmål kan støtte seg til fortellestemmer på over 30 språk. Ved hjelp av digitale aktiviteter utvider barna begrepsforståelsen, de får trening i å lytte, fortelle, samtale, dramatisere og leke sammen med andre barn og med voksne. Innholdet er norskprodusert og følger Rammeplanene for barnehagen.

Du må abonnere for å se innholdet.

Open Registration

Kurs Includes

  • 4 leksjoner
  • 20 oppgaver
  • 19 evalueringer
  • Kurs Certificate