Leksjon 4, oppgave 9
Påbegynt

N4i – Sang, dans og musikk

Leksjonsframdrift
0% fullført

Inviter gjerne besteforeldre eller oldeforeldre med erfaring fra gårdsdrift, til å fortelle fra gamledager.

Her er noen sanger som kan passe sammen med eventyret om Gutten og Nordavinden:

Aktiviteter

Hvem kan segla forutan vind
Hvem kan seile foruten vind
Hvem kan ro uten årer
Hvem kan skilles fra vennen sin
uten å felle tårer?

Jeg kan seile foruten vind
Jeg kan ro uten årer
men ei skilles fra vennen min
uten å felle tårer!

Den svenske versjonen, som også mange i Norge foretrekker (de to versene som er mest brukt):

Vem kan segla förutan vind
vem kan ro utan åror
vem kan skiljas från vännen sin
utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind
jag kan ro utan åror
men ej skiljas från vännen min
utan att fälla tårar!

Dette er en tradisjonell folkesang som har blitt sunget i generasjoner. I sin nåværende form ble sangen først publisert i 1909. 

Link til Soundcloud for å høre 

Bake, kake søte
Bake, bake kake.
Rulle, rulle bolle.
Ringle, ringle kringle.
Og husj – inn i ovnen med den.

Som bordvers kan dere bruke denne versjonen:

Bake, bake kake.
Rulle, rulle bolle.
Ringle, ringle kringle.
Og husj – inn i munnen med maten.

Dette er opprinnelig et tradisjonelt svensk vers. 

Det stod mat på bordet da vi kom
Det stod mat på bordet da vi kom, bommelibom
Det stod mat på bordet da vi kom, bommelibom
Da vi gikk, bommelibom
var det tomt, bommelibom
Det stod mat på bordet da vi kom, bommelibom

Hvem som står bak dette verset er ukjent. 
 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal:

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

  • blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
  • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer

Personalet skal

  • introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
  • gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng

Rammeplan for barnehagen

evalueringer