Leksjon 3, oppgave 4
Påbegynt

N3d – Gjenta formidling

Leksjonsframdrift
0% fullført

Å formidle et eventyr slik at barna forstår og har glede av de ulike sidene ved innholdet, krever at du arbeider med eventyret over tid. En god formidling tar tid.

 

Etter at eventyret har blitt formidlet minst en gang, fra begynnelse til slutt uten avbrudd i narrativen, bør formidlingen gjentas flere ganger. Ved gjentagelse kan man gjerne ta små avstikkere som trener spesielle språkferdigheter. Avstikkerne kan variere for hver gjennomgang av eventyret.


Aktiviteter

Når du formidler eventyret andre gang, kan du ha en pose med andre konkreter for å gjøre formidlingen variert og komme inn på nye begreper.

Med eventyret om Gutten og Nordavinden som eksempel kan du f.eks ta utgangspunkt i at gutten skal gå gjennom skogen for å komme til Nordavinden. Her treffer han mange dyr som bor i skogen.

Spør barna om de vet navnet på noen dyr som bor i skogen. I posen har du en rev, en ulv, en elg, en ugle, et ekorn, en flaggermus osv. La barna få trekke dyr fra posen og snakk med barna om hva dyra heter, hvordan de ser ut, hva de spiser og hva barnet deres heter.

Når du formidler eventyret tredje gang, kan du ha en liten pose eller sekk som gutten har på ryggen når han skal gå til Nordavinden. Spør barna hva de tror han har med. Så tar du ut drikkeflaske, matpakke, eple, rosiner, kniv, plaster osv.

Du kan jobbe videre med gjenstandene i sekken. Hva brukes de til? Hvorfor har gutten med seg plaster? Har noen av barna i gruppen sår, hvordan de fikk såret, trenger de plaster osv.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
  • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

Personalet skal

  • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
  • bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

Personalet skal

  • synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
  • gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid
  • bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen

Rammeplan for barnehagen

evalueringer
evalueringer