Leksjon 4, oppgave 8
Påbegynt

P4h – Farge og form

Leksjonsframdrift
0% fullført

I Troll i ord er det mange måter å arbeide med farge og form på.

Aktiviteter

Under overskriften «Materiell» (se toppen av siden) finner du konturtegninger av eventyrkarakterene som du kan laste ned og skrive ut.

Fargelegge eventyrkarakteren

Legge eventyrkarakteren til i PuppetPals

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal

  • gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur

Rammeplan for barnehagen