Leksjon 4, oppgave 9
Påbegynt

P4i – Sang, dans og musikk

Leksjonsframdrift
0% fullført

Dersom det er barn i barnegruppa med vietnamesiske foreldre eller besteforeldre kan det være fint å spørre om de vil lære bort noen vietnamesiske barnesanger? Kanskje kan de komme på besøk i barnehagen og synge og fortelle fra hjemlandet?

Her er nokre barnesangar som kan passe saman med eventyret om påfuglen og ravnen. 

Aktivitetar

Alle fugler små de er
Alle fugler små de er
kommet nå tilbake!
Gjøk og sisik, trost og stær 
synger alle dage.
Lerka jubler høyt i sky,
ringer våren inn på ny.
Frost og snø de måtte fly,
her er sol og glede!

Blomster hvite, gule, blå
titter opp av uren,
nikker nå så blidt, de små,
etter vinterluren.
Skog og mark i grønne skrud
kler seg nå på Herrens bud.
Knopper små de springer ut,
her er sol og glede!

Lille søster, Lille bror,
kom så skal vi danse!
Plukke blomster så til mor,
mange, mange kranse!
Synge, tralle dagen lang,
kråkestup og bukkesprang!
Takk, o Gud, som enn en gang
gav oss sol og glede!

Denne sangen er opprinnelig en tysk sang fra ca 1835 skrevet på en folkemelodi. Den norske teksten er det Johan Nicolaisen som står bak. 

Fløy en liten blåfugl
Fløy en liten blåfugl, gjennom vindu
gjennom vindu, gjennom vindu
Fløy en liten blåfugl, gjennom vindu
– en dag i mai

Tok en liten gullklump,
skip skip skare, skip skip skare,
Tok en liten gullklump, skip skip skare,
– en dag i mai

Hvem som står bak denne sangen og melodien er ukjent. 

Link til YouTube for å høre 

Epler og pærer 
Epler og pærer
vokser på trærne
Og når de blir modne så faller de ned
(En – to – tre!)

Hvem som står bak denne sangen og melodien er ukjent. 

Kråkevisa

Og mannen han gjekk seg i vedaskog.
Heifara, i vedaskog!
Då satt det ei kråke i lunden og gol.
Hei fara! Falturilturaltura!

Og mannen han tenkte med sjølve seg,
heifara, med sjølve seg:
Skal tru om den kråka vil drepa meg?
Hei fara! Falturilturaltura!

“Å no har eg aldri høyrt større skam!
Heifara, høyrt større skam!
Har du høyrt at ei kråke kan drepa en mann?”
Hei fara! Falturilturaltura!

Og mannen han spente sin boge for kne.
Heifara, sin boge for kne.
Så skaut han den kråka så ho datt ned.
Hei fara! Falturilturaltura!

Av skinnet så gjorde han tolv par skor.
Heifara, han tolv par skor.
Det beste paret det gav han til mor.
Hei fara! Falturilturaltura!

Av tarmane gjorde han tolv par reip.
Heifara, han tolv par reip.
Og klørne han brukte’n til møkkagreip.
Hei fara! Falturilturaltura!

Og nebbet han brukte til kyrkjebåt,
Heifara, til kyrkjebåt,
så dei kunne ro både frå og åt.
Hei fara! Falturilturaltura!

Av augo så gjorde han stoveglas.
Heifara, han stoveglas.
Og nakken han sette på kyrkja til stas.
Hei fara! Falturilturaltura!

Og den som ‘kje kråka kan nytta så,
heifara, kan nytta så,
han var ikkje verd’e ei kråke å få.
Hei fara! Falturilturaltura!

Så spende han føre de folane tolv,
Heifara, de folane tolv.
Så slepte han kråka på lovegolv.
Hei fara. Falturilturaltura!

Kråkevisa er en folkesang (såkalt middelalderballade) fra Hardanger.

Fugledansen

1. Tapp fingrene mot tommelen som et fuglenebb fire ganger

2. Bøy armene og slå albuene mot siden av kroppen som fuglevinger fire ganger

3. Sett deg på huk samtidig som du vrikker på stjerten fire ganger med samlede ben (twist)

4. Klapp fire ganger

5. Gjenta punkt 1-4 fire ganger

6. Sving deg rundt med en partner arm i arm, ansikt mot ansikt fire ganger.

7. Gjenta punkt 1-6

Hvem som står bak dansen er ukjent. 

Link til YouTube for å se 

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal:

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

  • blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
  • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer

Personalet skal

  • introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
  • gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng

Rammeplan for barnehagen