Leksjon 4, oppgave 9
Påbegynt

K4i – Sang, dans og musikk

Leksjonsframdrift
0% fullført

Dersom det er barn i barnegruppen med somaliske foreldre eller besteforeldre kan det være fint å spørre om de kan lære bort noen somaliske barnesanger? Kanskje kan de komme på besøk i barnehagen og synge eller fortelle fra hjemlandet?

Her er noen barnesanger som kan passe sammen med eventyret om krokodillen og reven:

Aktiviteter

En elefant
En elefant kom marsjerende,
bortover edderkoppens fine spinn.
Syntes at veien var så interessant, 
at han ville ha med seg en annen elefant!

To elefanter kom marsjerende, 
bortover edderkoppens fine spinn.
Syntes at veien var så interessant, 
at de ville ha med seg en tredje elefant!

Tre elefanter…

Fire elefanter osv…

En tradisjonell barnesang med et touch av korps-militær eksersis.

Gå til YouTube for å høre

Mikkel Rev
Mikkel Rev
Satt og skrev
På ei lita tavle
Tavla sprakk
Mikkel skvatt
Oppi pappas flosshatt

Mikkel Rev
Skrev et brev
Sendte det til månen
Månen sa:
Hipp hurra
Sendte det til Afrika

Afrika, Afrika
Ville ikke ha det
Afrika, Afrika
Sendte det tilbake
Med ei bløtekake 

Gå til YouTube for å høre

Reven er en hønsetyv
En – to – tre – fire – fem – seks – sju
Reven er en hønsetjuv!
Sju – seks – fem – fire – tre – to – en
Reven stjal et hønseben!

«Reven er en hønsetyv» er en gammel og god telle-regle.
 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal:

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

  • blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
  • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer

Personalet skal

  • introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
  • gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng

Rammeplan for barnehagen