Leksjon 2, oppgave 2
Påbegynt

K2b – Kategorisering

Leksjonsframdrift
0% fullført

Her er det kunnskap om å ordne, sortere og kategorisere som er viktig.

Spørsmål som gir trening i å sammenligne, klassifisere, ordne og sortere.

Er det mat?
Er det kjøretøy?
Er det møbler?
Er det klær?
Er det leker?
osv.

Hvis det er en aktivitet, hva kaller vi slike aktiviteter?

Aktiviteter

Etter å ha jobbet med ordets betydning, kan man utvide forståelsen ved å definere hvilke kategorier og overbegreper begrepet hører inn under.

For å trene på likhet og kategorisering kan du legge tre eller flere ord i rader. Alle ordene utenom ett skal høre sammen. 

Be barna ta bort kortet som ikke hører til. 

Tren på likheter, legg ut 10-20 ordkort med bildesiden opp. Noen av ordkortene skal høre sammen.

La barna velge ut to bilder som hører sammen. Be dem fortelle hvorfor. Du kan gjerne vise dem framgangsmåten.

Ordkortene kan også brukes til memory. Da må du legge ut to og to like kort og det antallet som passer barnegruppa. 2-4 barn spiller sammen. Å finne to like gir poeng. Kortene kan bli liggende med bildesiden opp, eller spilleren kan ta dem ut og bruke dem som ett poeng.

Lotto

Ordkortene kan brukes til å trene begreper som øverst/den øverste, nederst/den nederste og i midten/den midterste. Rekker med ord kan legges, for eksempel slik at det ligger to dyr i én rekke, ett dyr i en annen.

Rekker eller grupper med ordkort kan også brukes til å trene flest og mest. Legg ut rekker med ord i samme kategori. Legg ut kort som kan vise til lett/lettest, tung/tyngst, kort/kortest, lang/lengst, mange/mest, få/færre.

Ordkortene kan brukes til setningskonstruksjon. Velg ut kort som skaper en setning, for eksempel: ett ord som skal være subjekt (f.eks sjiraffen, reven eller krokodillen), ett ord som skal være objekt (f.eks. elv, ørken eller tromme).

Så finner du på verbet, eller hjelper barnet til å bestemme verb.

Dersom du ikke har ordkortene fra Troll i ord kan du laste ned og skrive ut pdf-ene under overskriften «Materiell» (se toppen av siden).

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
  • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

Personalet skal

  • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
  • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
  • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Rammeplan for barnehagen

evalueringer
evalueringer