Leksjon 4, oppgave 8
Påbegynt

SF4h – Farge og form

Leksjonsframdrift
0% fullført

I Troll i ord er det mange måter å arbeide med farge og form på.

Aktiviteter

Under overskriften «Materiell» (se toppen av siden) finner du konturtegninger av eventyrkarakterene som du kan laste ned og skrive ut.

Barna kan lage sine egne eventyrkarakterer som de kan bruke til å lage film i appen Puppet Pals.

Ta bilde av barnas eventyrkarakter og last det opp til iPaden som har Puppet Pals-appen installert.

Filmen under viser hvordan du henter inn og tilpasser eventyrkarakteren i Puppet Pals. Gå til oppgave 4j for å se hvordan du lager film i Puppet Pals. 

 

 

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal

  • gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur
  • gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner.

Rammeplan for barnehagen