Leksjon 4 av 4
Påbegynt

Etterarbeid


Når eventyret er kjent for alle barna vil det fungere som felles referanseramme og leketema.

Eventyret er godt egnet til å dikte videre på og gi inspirasjon til ulike aktiviteter. Etterarbeidet består av ulike aktiviteter som kan foregå inne, ute, digitalt eller analogt, og med eller uten konkretene fra språkesken.

Aktivitetene gir barna anledning til å ta i bruk tema og de nye begrepene som barna har blitt kjent med i arbeid med eventyret.