Leksjon 4, oppgave 3
Påbegynt

U4c – Eventyrkarakterer

Leksjonsframdrift
0% fullført

Treklosser med silketrykte og lasergraverte motiver utgjør karakterene fra eventyret. Treklossene er robuste, de står stødig og er lette å gripe og holde. Karakterene kan for eksempel brukes til å dramatisere eventyret.

Aktiviteter

Konkreter som eventyrkarakterer, fotokulisse og rekvisitter følger med språkesken og kan brukes til å gjenfortelling og rollelek.

 
 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

Personalet skal

  • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
  • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
  • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Rammeplan for barnehagen