Leksjon 4, oppgave 9
Påbegynt

U4i – Sang, dans og musikk

Leksjonsframdrift
0% fullført

Aktiviteter

Joik i barnehagen er en ressurs som er utviklet av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Her finner du praktiske eksempler på innhold og fremgangsmåte i hvordan barna kan lære «Joik i barnehagen».

Gå til ressursen

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

 • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
 • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
 • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal:

 • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

 • blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
 • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
 • blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur
 • får kjennskap til nasjonale minoriteter

Personalet skal

 • introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
 • gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng
 • gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner

Rammeplan for barnehagen