Minkä eeventyyrin mie piđän valita?

Valita eeventyyrin
Se saattaa olla vaikkee tiettäät millä eeventyyrilä saatat alkkaat jos olet uusi Troll i ord:issa, ja jos et tunne sarjan eeventyyriitä. Met olema siitä syystä kovonheet joitaki tipsii lastentarhaista missä oon piđetty työkalluu jo monta vuotta.

 

Net seittemen eeventyyrii
Troll i ord-sarjassa oon 7 eeventyyrii joitten alkupörä oon eri mailman osista. Kolme pukkii Pruusii, Riikinkukko ja korppi, ja Krokodilli ja kettu oon lyhykäiset ja helpot eeventyyrit mikkä passathaan kaikile lapsile.
Net kaksi saamelaista eeventyyrii, Stallu jouluaattona ja Veđenalainen mailma, ja kans Poika ja Pohjaistuuli ja Suutari Dratewka, oon pitemät eeventyyrit mikkä ushein passathaan paremin vanhemille lapsile lastentarhaassa ja koululapsile.
Takaisinmellinki Espira Salamonskogenilta oon kuitenki: «Älkkää valitkaa eeventyyrin tyhä lasten ijän jälkhiin.»

 

Hyöđyliset kysymykset mitä saatata kyssyyt itteltä:

  • Mikä vokabulaari lapsela/lapsila oon?
  • Mitä lapsi aikkoo tahi lapset aijothaan oppiit?
  • Mikkä intressit heilä oon?
  • Mitä het tarvithaan arkipäivässä/mitä het kohđathaan arkipäivässä?
  • Lyhykäiset eeventyyrit passathaan kaikile.

 

Raakatipsi
Jos olet vieläki epävarma eeventyyrin valinan suhtheen, oon Espira Salamonskogenin tipsi ette alkkaat eeventyyrilä Riikinkukko ja korppi. Eeventyyri oon intressantti eri ikäisille lapsile keilä oon eri intressit. Färi- ja formuteemat annethaan sijan monele aktiviteetille. Niissä lapset saatethaan harjoitella sannoi ja termii mikkä het kohđathaan lastentarhaassa ja arkipäivässä muutoinki.

Riikinkukko ja korppi –kieliloovassa, joka pittää sisälä konkreetit, oon kans prettapeli färriin ympäri. Peli oon intuitiivinen ja sekä nuoriimat ja vanhemat lapset oon innostunheet siitä. Peli ei vaađi mithään esitiettoi tahi kykkyi norjan kielessä ette saattaa olla myötä. Samala peli anttaa hyvät mahđolisuuđet pittäät termii ja sittoot aktiviteetin eeventyyrin tapattumhaan niin ette se herättää praattii ja hunteerausta. Pelin paloissa oon färit, sama oon pretan aloissa. Häyđyt ođottaat ommaa vuoroo, vettäät yhđen ja yhđen färipalan kerrala ja panna sen oikheesseen paikkhaan niin ette sinun oma ala pretassa täyttyy. Lapset opithaan noppeesti havaittemalla toinen toista, ja raavas saattaa aktiivisesti tukkeet sanomalla ja toistamalla kuinka assiit oon. Lisäksi raavas saattaa refereerata siihen mitä riikinkukko ja korppi tehthiin färriin kans, ja sillä laila herättäät praatimhaan färriin ja tekkoin ympäri.