Hvilken berättelse ska jag välja

Det kan vara svårt att veta vilken berättelse man börjar med om man är ny med Troll i ord och inte känner seriens äventyr. Vi har därför samlat några tips från förskolor som har använt verktyget i flera år.

 

De sju berättelserna

Troll i ord-serien består av sju berättelser som härstammar från olika delar av världen. Bockarna Bruse, Påfågeln och korpan och Krokodilen och räven är korta och enkla berättelser som passar alla barn.

De två samiska berättelserna om Stallo och Landet under vatten samt Pojken och Norrvinden och Skomakaren Dratewka är längre berättelser som ofta är mer tillgängliga för de äldre i dagis och för skolbarn.

Men feedback från Espira Salamonskogen förskola är: «Välj inte sagor baserade enbart på barns ålder.»

 

Hjälpsamma frågor att ställa:

  • Vilket ordförråd har barnet / barnen?
  • Vad kommer barnet/barnen att lära sig?
  • Vilka intressen har de?
  • Vad behöver de i vardagen / Vad möter de i vardagen?
  • Korta berättelser passar alla.

 

Råtips

Om man fortfarande är osäker på valet av äventyr är tipset från Espira Salamonskogen att börja med berättelser om Påfågeln och korpen. Berättelsen fångar barn i olika åldrar och med olika intressen. Teman med färg och form möjliggör många olika aktiviteter där barnen får öva på ord och koncept de möter i dagis och vardag.

I språklådan med konkreter för påfågeln och korpen, kommer till exempel ett brädspel med färger. Spelet är intuitivt och engagerar både de yngsta och de äldre barnen. Spelet kräver ingen förkunskaper eller språkkunskaper för att delta. Samtidigt erbjuder spelet goda möjligheter att använda namnet och koppla aktiviteten till handlingen i berättelsen för att utlösa konversation och reflektion. Plattorna i spelet har färger, liksom fälten på brädet. Man måste vänta på åkturen, dra en och en färgchip och sätta på rätt plats för att fylla sitt område på brädet. Barnen lär sig snabbt genom att observera varandra och vuxen kan aktivt stödja genom att namnge och upprepa, med hänvisning till hur Påfågeln och korpen använde färger i berättelsen och därmed utlöste konversation kring färgerna och handlingen.