Oppgave 4

Hvordan prøvde den gamle samen å stoppe Storfuglen fra å røve dyrene fra ham?