Oppgave 9

Hva skjer med Storfuglen den tredje gangen han prøver å slukke brannen i reiret?