Troll i ord – språkverktøy
Troll i ord på ukrainsk

I tre år fremover vil Troll i ord være gratis tilgjengelig på ukrainsk og russisk.

Hvordan opprette tilgang

 

Digitalt innhold i Troll i ord har fortellerstemmer på:

1. norsk bokmål/nynorsk
2. albansk
3. amharisk
4. arabisk
5. burmesisk
6. dari
7. engelsk
8. farsi (persisk)
9. fransk
10. kurdisk sorani
11. kurdisk kurmanji
12. kvensk

13. litauisk
14. oromo
15. pashto
16. polsk
17. portugisisk
18. russisk
19. (nord-)samisk
20. (sør-)samisk
21. (lule-)samisk
22. somali
23. spansk
24. svensk

25. swahili
26. tagalog
27. tamil
28. thai
29. tigrinja
30. tyrkisk
31. tysk
32. urdu
33. ukrainsk
34. vietnamesisk

1. norsk bokmål/nynorsk
2. albansk
3. amharisk
4. arabisk
5. burmesisk
6. dari
7. engelsk
8. farsi (persisk)
9. fransk
10. kurdisk sorani
11. kurdisk kurmanji

12. kvensk
13. litauisk
14. oromo
15. pashto
16. polsk
17. portugisisk
18. russisk
19. (nord-)samisk
20. (sør-)samisk
21. (lule-)samisk
22. somali
23. spansk

24. svensk
25. swahili
26. tagalog
27. tamil
28. thai
29. tigrinja
30. tyrkisk
31. tysk
32. urdu
33. ukrainsk
34. vietnamesisk

Kom og møt oss

26. – 27. oktober 2022  SPOT Gardermoen

Troll i ord på ukrainsk

I tre år fremover vil Troll i ord være gratis tilgjengelig på ukrainsk og russisk.

Hvordan opprette tilgang

 

Poster fra Instagram: