Kort 2

Ungene trengte store mengder mat, og bare det beste var godt nok for fuglen. I Våssjå bodde en gammel same som måtte se på at…