Leksjon 4, oppgave 9
Påbegynt

S4i – Sang, dans og musikk

Leksjonsframdrift
0% fullført

Dersom det er barn i barnegruppen med polske foreldre eller besteforeldre kan det være fint å spørre om de kan lære bort noen polske barnesanger? Kanskje kan de komme på besøk i barnehagen og synge eller fortelle fra hjemlandet?

Her er noen barnesanger som kan passe sammen med det polske eventyret om skomakeren Dratewka:

Aktiviteter

Seks små ender
Seks små ender kjenner jeg
Fem er smal og én er brei
Og den ene lille and med fjær på stjert (opprinnelig “strekk” isteden for “stjert”)
Den kommanderer med et kvekk, kvekk, kvekk.
Et kvekk, kvekk, kvekk

Ned til stranda vil de dra
Med et vibbe vabbe, vibbe vabbe til og fra
Og den ene lille and med fjær på strekk
Den kommanderer med et kvekk, kvekk, kvekk.
Et kvekk, kvekk, kvekk

Ved veien lå et hus

Ved veien lå et hus,
ved veien lå et hus,
ved veien lå et skomakerhus,
sko-sko-skomakerhus.
Ved veien lå ett hus.

I huset bodde en mann,
i huset bodde en mann,
i huset bodde en skomakermann,
sko-sko-skomakermann.
I huset bodde en mann.

Og mannen hadde en kone.
og mannen hadde en kone,
og mannen hadde en skomakerkone,
sko-sko-skomakerkone.
Og mannen hadde en kone.

Og kona hadde en sønn,
og kona hadde en sønn,
og kona hadde en skomakersønn,
skop-sko-skomakersønn.
Og kona hadde en sønn.

Og sønnen hadde en hund,
og sønnen hadde en hund,
og sønnen hadde en skomakerhund,
sko-sko-skomakerhund.
Og sønnen hadde en hund.

Og hunnen hadde en loppe,
og hunden hadde en loppe,
og hunden hadde en skomakerloppe,
sko-sko-skomakerloppe.
Og hunden hadde en loppe.

Og loppa hadde en lus,
og loppa hadde en lus,
og loppa hadde en skomakerlus,
sko-sko-skomakerlus.
Og loppa hadde en lus.

Og lusa hadde et virus,
og lusa hadde et virus,
og lusa hadde et skomakervirus,
sko-sko-skomakerlus
Og lusa hadde et virus.

Nå kan jeg ikke mer,
nå kan jeg ikke mer,
nå kan jeg ikke skomakermer,
sko-sko-skomakermer.
Nå kan jeg ikke mer.

«Ved veien lå et hus» er en tradisjonell sang fra Danmark.

Link til Soundcloud for å høre 

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal:

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

  • blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
  • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer

Personalet skal

  • introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
  • gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng

Rammeplan for barnehagen